"RAPSODIA EN FONS MARÍ". SALAMANCA XX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ACUARELA.

"RAPSODIA EN FONS MARÍ". Aquarel.la s/p Saunders 45gm2, incisió i fils de seda. 56x76 cm.

Amb Javier Miranda, Conchi Orobia i Mariam Martínez Caro


 Nocturn Salamanca desde l'habitació de l'hotel
 Barceló "L'arca de Noé" Un fragment instal·lat a la plaça

 Aquarel·la sobre paper. Petit format Plaça major de nit
 Aquarel·la 56x76 cm. Plaça Major Salamanca amb "l'Arca de Noé de Barceló" nocturn
 Captard camps de l'Alberca- aquarel·les petit format
Allà on pasturen els toros i bous i vaques  Campo Charro
 Tardoral Campo Charro
 llibre d'Artista, Plaça Major de l'Alberca, projecte dibuix
 Contra coberta i coberta Llibre d'Artista, Carrer cèntric i l'Ajuntament de l'Alberca
 Creu de Terme
 l'Ajuntament
Nucli del Llibre d'Artista. Centre de la Plaça

 Dinar de 7 coberts (hi falta la cullareta de café)
 Caballs preciosos i ben muntats
" Teresa! No et moguis, són toros" Campo charro
 La tuna de Salamanca. Records de vells temps a Terrassa
 Totes tres aquarel·listes diversos indrets, amunt noies!!
 Polacs i bons aquarel·listes!!
 Torrente Ballester va dinar amb mi
Gentilesa d'Endica Subimendi. Moltes gràcies! gran fotógraf

Comentarios