30 jun. 2010

El silenci del to


Aquarel-la damunt seda salvatge natural 100%
215x92 cm. cu.
Els colors aplicats són els mateixos en cada peça,
la diferència és el domini del to i la capacitat d'acolliment
de silenci en cada una de les peces


26 jun. 2010

Del silenci (...allò quotidià)


Aquarel·la damunt paper Fabriano 650 gmq gra gruixit, 100% cotó
65x65 cm
Obra núm. 120 jun. 2010

Del Silenci


Aquarel·la damunt paper Arches 450 gmq 100% cotó i fils de cotó
120x160cm

10 jun. 2010

Las Tablas de Daimel (trobada Hispacuarela)

Les tres obres són realitzades damunt paper Guarro 300 gmq,
100% cotó, els seus plecs i fils de seda natural o bé cotó
23x31 cm

Las Tablas de Daimel (trobada Hispacuarela)

Las Tablas de Daimel (trobada Hispacuarela)

dc 9 juny - 10 Teatre Lliure

Aquarel·la damunt paper Guarro 300 gmq 100% cotóy fils de seda natural
9x15 cm.
Muntat damunt de igual paper de 13x17,5 cm

Obra creada durant una forta pluja

2 jun. 2010

dc 2 juny Montjuïc


Aquarel·la damunt paper Canson 300 gmq 100% cotó
20x17 cm.

dc 2 juny montjuïc


Aquarel·la damunt paper Canson 300 gmq 100% cotó
11x32cm.